Inspiration: unstirred paint

Jag inspireras mycket av oblandad färg. Det kan lika gärna vara burkar med färg, såväl som hur sylt i filmjölk råkar bli när man droppar i. Jag har även snöat in på utspilld bläck. Inspirationen tar sig uttryck på flera olika sätt, och jag har ritat ett antal teckningar som haft dessa som utgångspunkt, men ändå blir slutresultaten relativt olika. Det är lite som att teckningarna lever sitt egna liv, precis som det inte går att styra hur färg och bläck beter sig när man häller ut det och vispar runt.